پایان نامه های گروه طب کار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه اساتید راهنما

اساتید مشاور

 رشته سال چکیده
   شکرالله پایدار بررسی میزان فعالیت فیزیکی شغلی و غیر شغلی در بیماران دچار سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به اورژانس عدالتیان بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1394  دکتر احسان رفیعی منش

 دکتر فروه وکیلیان

دکتر فرزانه رحیم پور

دکتر لیدا جراحی

 طب کار
 1397  
   دکتر صبا اقبالی ارتباط مصرف سیگار و مواجهه با سروصدا بر فشارخون در یکی از کارخانجات تولیدی خراسان  دکتر فرزانه رحیم پور

 دکتر احسان رفیعی منش

دکتر لیدا جراحی

  طب کار  1395  
   دکتر عاطفه طاقتی بررسی استرس شغلی در رانندگان و ارتباط آن با عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی  دکتر فرزانه رحیم پور

دکتر احسان رفیعی منش

دکتر لیدا جراحی

طب کار
   
   دکتر زهرا خرقانی بررسی تاثیر واکسیناسیون آنفلوآنزا در غیبت های کاری کارکنان بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394-1395بررسی تاثیر واکسیناسیون آنفلوآنزا در غیبت های کاری کارکنان بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1394-1395  دکتر احسان رفیعی منش   دکتر امین بجدی
دکتر  یلدا روانشاد
 طب کار  1396  
   دکتر فاطمه احمدی بررسی عوامل خطر شغلی- محیطی در مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بخشهای انکولوژی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد  دکتر احسان رفیعی منش  دکتر علی تقی زاده کرمانی        
دکتر محمد خواجه دلوئی
طب کار  1394  
    دکتر اشکان علیزاده بررسی مشکلات تنفسی و شاخص های اسپیرومتری در کارگران یک شرکت سیمان در مشهد در سال1391  دکتر احسان رفیعی منش   دکتر لحیا افشاری صالح    1395  
  دکتر فرهود صدرالسادات بررسی ارتباط عوامل زیان آور محیط کار و سطح ترانس آمینازهای کبد در کارگران یک صنعت لاستیک سازی  دکتر احسان رفیعی منش  دکتر سیدمجتبی موسوی بزاز  تخصص بیهوشی
 1395  
   دکتر ابوتراب نصیری عنبران بررسی فراوانی نشانه های سندرم ساختمان بیمار در کارکنان ستادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی  دکتر سیده نگار اسعدی  دکتر مجری احسان رفیعی منش
دکتر حبیب الله اسماعیلی
 پزشکی عمومی
 1389  
   دکتر نسرین انوری بررسی ارتباط اختلالات خواب و ریتم سرشتی سیرکادین در پرستاران با شیفت کاری  دکترلحیا افشاری صالح    دکتر احسان رفیعی منش-
دکترحبیب الله اسماعیلی
طب کار    
   دکتر علی غریبیان فیروز کوهی بررسی وضعیت شنوایی در شاغلین مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهید قدسی شهر مشهد

   دکترسید  محمد جواد پریزاده

دکترسیده نگار اسعدی

  دکتر احسان رفیعی منش-
دکترحبیب الله اسماعیلی
 بهداشت حرفه ای
   
   دکتر محمد حسین قورچی محب سراج بررسی ارتباط استرس شغلی با شیفت کاری در کارکنان صنعت فولاد در سال 1395   دکتر احسان رفیعی منش

دکتر محمد خواجه دلویی

دکترلحیا افشاری صالح

 پزشکی عمومی  1398  
   دکتر تینا شیرزاده  بررسی ارتباط شکایت های عضلانی اسکلتی و پوسچر های کاری در بین متخصصین پاتولوژی شاغل در آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد   دکتر احسان رفیعی منش

دکترعلیرضا خویی

دکتر یلدا روانشاد

 طب کار  1397  
    دکتر گلنوش قوشچی بررسی ارتباط همزمان فعالیت فیزیکی و مواجهات تنفسی شغلی با شاخص های اسپیرومتری در کارکنان صنعت لاستیک   دکتر احسان رفیعی منش

دکتر فاطمه احمدی

دکتر حبیب الله اسماعیلی

دکتر محمد علی سردار

 طب کار
1399 چکیده پایان نامه
  دکتر مهدی راد فر بررسی ارتباط سطح آنزیم های کبدی با عوامل موثر بر بیماری های قلبی عروقی در کارکنان صنعت لاستیک   دکتر فاطمه احمدی

دکتر احسان رفیعی منش

دکتر محمد تقی شاکری

 پزشکی عمومی
1399  چکیده پایان نامه 
   امیررضا خلیل زاده مقدم بررسی شیوع غیبت از کار بدلیل بیماری و علل آن در کارکنان صنعت فولاد در سال 95 تا 98   دکتر احسان رفیعی منش   دکتر لحیا افشاری صالح  پزشکی عمومی  1399  
   فرهاد شفیع آبادی  تعیین بازگشت به کار بیماران پس از جراحی هرنی دیسک کمری در چند مرکز بیمارستانی درمشهد 1395-1394  

دکتر فرزانه رحیم پور

-دکتر فرزاد امیدی کاشانی 

 

دکتر لحیا افشاری صالح

-دکتر مریم صالحی

 طب کار    
   محمد رضا دریایی گوکی  بررسی حوادث شغلی و عوامل همراه با آن در کارگران صنعت فولاد   
دکتر احسان رفیعی منش
  
دکتر فاطمه احمدی
پزشکی عمومی  1397 چکیده پایان نامه
   دکتر روشنک حضرتی  بررسی ارتباط بازگشت به کار و درک فرد از بیماری خود در مبتلایان به سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی مشهد  دکتر فاطمه احمدی

دکتر فرزانه رحیم پور

دکتر مجید جلال یزدی

دکتر ملیحه دادگر

 طب کار  1398 چکیده پایان نامه
  پریا پاکدامن  
بررسی ارتباط عوامل فردی، شغلی و سایکوسوشیال با شیوع کمردرد در کارکنان صنعت فولاد
دکتر فاطمه احمدی دکتر احسان رفیعی منش - دکتر حبیب الله اسماعیلی پزشکی عمومی  1397 چکیده پایان نامه
  دکتر مریم معمارزاده بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر سطح دانش، نگرش و عملکرد کارگران در استفاده از وسایل حفاظت شنوایی دکتر فرزانه رحیم پور دکتر فاطمه احمدی - دکتر شبنم نیرومند طب کار 1399 چکیده پایان نامه
  دکتر فرحناز براتی بررسی ارتباط اختلالات خواب و ریتم سرشتی سیرکادین در پرستاران با شیفت کاری دکتر لحیا افشاری صالح

دکتر امیر رضایی اردانی

-دکتر احسان رفیعی منش   

 طب کار  1396  
  دکتر افسون برزگر بررسی سطح دانش، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی درمانی شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارتباط متقابل آن ها در مورد پیشگیری از بیماری هپاتیت B در سال 1395 دکتر فرزانه رحیم پور

- دکتر لحیا افشاری صالح

-دکترحمید رضا نادری

- دکتر مونا نجفی

 طب کار  1397  
  دکتر زهره دهقانی بررسی تأثیر برنامه مدیریت خستگی بر عملکرد شغلی پرسنل اورژانس دکتر لحیا افشاری صالح

 دکتر حسین ذاکری

دکتر سید محمد موسوی

دکتر حمید حیدریان میری

 طب کار 1399  
   دکتر مهسا ذره پرور
 بررسی ارتباط بین شغل و سرطان مثانه در مراجعین به بیمارستان های آموزشی مشهد  دکتر فاطمه احمدی 

 دکتر لحیا افشاری صالح 

دکتر علی تقی زاده کرمانی

دکتر سودابه شهید ثالث

دکتر شبنم نیرومند

 طب کار
 1400  چکیده پایان نامه 
      تاثیر آموزش اصول ارگونومی بر وضعیت کاری دانشجویان دندانپزشکی مشهد

ترانه موحد          

فاطمه خوراکیان

 

  فرزانه رحیم پور

- مریم صالحی

- علیرضا صراف شیرازی

     
   دکتر عطیه الهامی پور بررسی نسبت فراوانی ترومای شغلی وعوامل مرتبط در مراجعین اورژانس بیمارستان  های آموزشی مشهد در طی یک سال(1395-1396)  دکتر حسین ذاکری  دکتر لحیا افشاری صالح  طب اورژانس  1398  
  دکتر سجاد رستمی بررسی ارتباط شیفت کاری بر کیفیت خواب و میزان خواب آلودگی روزانه در پرسنل راه آهن خراسان در سال 1398 دکتر لحیا افشاری صالح دکتر احسان رفیعی منش پزشکی عمومی 1399  چکیده پایان نامه 
   نوید توفیقی راد   بررسی فراوانی عوامل شغلی در بیماران سوء مصرف مواد مراجعه کننده به یک مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی اختلالات مصرف مواد و رفتارهای اعتیادی در مشهد  دکتر احسان رفیعی منش    پزشکی عمومی
 1400  چکیده پایان نامه