مدير گروه طب کار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
      

 
  نام و نام خانوادگی: دکتر احسان رفیعی منش  
  تحصيلات: پزشک متخصص طب کار
 
  سمت/ رتبه:

دکتراي تخصصي طب کار، مرتبه علمي: دانشیار

 
  تلفن: 051-38002171  
  پست الكترونيكي:

rafeemaneshe[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

دریافت فایل رزومه

 
   

سامانه اطلاعات پژوهشی