اخبار
چهارشنبه, 18 مرداد 1396
  اهداف ایجاد سایت سهولت در ایجاد ارتباطات و کسب...
ادامه مطلب ...
IMAGE اختراع دستگاه ثبت سنجش مواجهه فردی با نور و تنظیم سیرکاردین
شنبه, 25 خرداد 1398
       ثبت اختراع دستگاه ثبت سنجش  مواجهه فردی با نور و...
ادامه مطلب ...
گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال  1390 با 4 نفر عضو هیات علمی در دانشکده پزشکی شروع بکار نمود . از مهرماه 1391 نیز پذیرش دستیار در این گروه آغاز شد. یکی از اقدامات  این گروه، تاسیس کلینیک تخصصی طب کار بوده است که به عنوان مرجع اصلی تشخیص‌، درمان و پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار قلمداد می گردد.این کلینیک در حال حاضر با همکاری اعضاء هیئت‌علمی گروه طب کار دانشگاه و با برخورداری ازامکانات مناسب تشخیصی، آموزشی و درمانی به ارائه خدمات تخصصی طب‌کار (شامل معاینات بدو استخدام، معاینات دوره‌ای، ویزیت بیماران ارجاعی از واحدهای صنعتی و مشاوره‌های قانونی) مشغول به کار می‌باشد که محیط آموزشی مناسبی نیز برای تربیت دستیاران این رشته فراهم آورده است.
 1. تربيت دستيار تخصصي رشته طب کار از مهر ماه 1390 بر اساس کوريکولوم مربوطه
 2. همکاري با گروههاي آموزشي جهت تربيت دستياران تخصصي، آموزش دانشجويان پزشکي، پيراپزشکي  و بهداشت در زمينه بيماريهاي شغلي، ارگونومي، بهداشت حرفه ای و سایر فیلدهای مربوطه
 3. انجام طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با سلامت شاغلین و بیماری‌های ناشی از کار در سطح واحدهای صنعتی و سازمان‌های دولتی استان.
 4.  انجام فعاليتهاي پژوهشي با همکاري ساير گروههاي آموزشي، ادارات، سازمانها، صنايع و... در فيلد طب کار.
 5. استاندارد نمودن و ارتقاء کیفی معاینات بدو استخدام و دوره ای منطبق با اصول علمی و الزامات قانونی در کلینیک تخصصی طب‌کار
 6. توسعه خدمات تخصصي طب کار و اجرای نظام ارجاع در بیماری های شغلی با هدف تشخیص، درمان و پیگیری بیماری‌های ناشی از کار با استفاده از کليه پتانسيلها و امکانات موجود در دانشکده ها، بيمارستان هاي آموزشي و مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه
 7. بهره مندي از نظرات اساتيد ساير گروههاي آموزشي جهت توسعه فعاليتهاي آموزشي- پژوهشي گروه
 8. برگزاری  کارگاههای آموزشی و برنامه های بازآموزی مدون طب‌کار به منظور ارتقاء سطح آگاهی، عملکرد و مهارت پزشکان صنعت و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای
 9. ارائه مشاوره پزشکی به مراجع قانونی در تشخیص بیماری‌های ناشی از کار
 10. برنامه ريزي جهت ارتقاء سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 11. جذب نيروي انساني توانمند و مجرب ‌‌در گروه