کلینیک خواب ابن سینا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

کلینیک خواب ابن سینا

شیوع بالای اختلالات خواب و تاثیر فراوان این اختلالات برروی سلامت روحی و جسمی باعث شده تا این موضوع مورد توجه روزافزون جامعه پزشکی قرار گیرد تا آن جائی که امروزه کمتر بیمارستانی را در کشورهای پیشرفته می توان یافت که مرکزی برای تشخیص و درمان اختلالات خواب نداشته باشد. هم چنین تاثیر شدید این اختلالات بر روی خطاها و حوادث شغلی باعث شده تا اختلالات خواب شغلی به عنوان شاخه ای از علم خواب روز به روز مورد توجه بیشتری قرار گیرد.تحقیقات مختلف نشان داده اند که اختلالات خواب تاثیر بسیاری بر روی بهره وری و کیفیت فعالیت شاغلین خواهد داشت. افزایش خطاهای شغلی، اختلال در تمرکز و یادگیری، اثرات نامطلوب بر رفتار و خلق و خوی کارگران، افزایش غیبت از کار و کاهش انگیزه و رضایت شغلی از دیگر عوارض ابتلا به اختلالات خواب خواهند بود. مسلما شناخت بهتر این اختلالات چه از طرف پزشک، هنگام معاینه بیماران و چه ازطرف بیمار به منظور مراجعه به هنگام و جدی گرفتن علائم این اختلالات ، می تواند میزان تشخیص دقیق را افزایش داده و تاخیر آن را به حداقل کاهش دهد. تاخیر در تشخیص مشکلی است که در کشورهای پیشرفته نیز هم چنان به عنوان معضلی جدی برای تشخیص بیماری های خواب مطرح می باشد.با توجه به موارد فوق و اهمیت غیرقابل چشم پوشی تشخیص به موقع اختلالات خواب، کلینیک خواب دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387 در محل بیمارستان ابن سینا راه اندازی شد. همکاری گروه طب کار با این مرکز از سال 1392 آغاز شده است. این مرکز در چند ماه اخیر مجددا بازسازی و توسعه یافته است.

 

 
   تصاویر کلینیک خواب ابن سینا