کارکنان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

       
 

  نام و نام خانوادگی: مریم با ادب

  تحصیلات: کاردانی مدیریت امور اداری

  پست سازمانی: مسئول امور دفتری

  شماره تماس: 38002176-051

  پست الکترونیک: BaAdabM2 [at] mums.ac.ir

   
       
   

  نام و نام خانوادگی: فهیمه ابراهیم زاده

  تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

  پست سازمانی: کارشناس آموزش

  شماره تماس: 38002176-051

  پست الکترونیک:Ebrahimzadehf2 [at] mums.ac.ir