اهداف گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
     
     
   ماموریت و وظایف :  
   1.  تربيت دستيار تخصصي رشته طب کار از مهر ماه 1390 بر اساس کوريکولوم مربوطه
2. همکاري با گروههاي آموزشي جهت تربيت دستياران تخصصي، آموزش دانشجويان پزشکي، پيراپزشکي  و بهداشت در زمينه بيماريهاي شغلي، ارگونومي، بهداشت حرفه ای و سایر فیلدهای مربوطه

3. انجام طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با سلامت شاغلین و بیماری‌های ناشی از کار در سطح واحدهای صنعتی و سازمان‌های دولتی استان.

4. انجام فعاليتهاي پژوهشي با همکاري ساير گروههاي آموزشي، ادارات، سازمانها، صنايع و... در فيلد طب کار.

5. استاندارد نمودن و ارتقاء کیفی معاینات بدو استخدام و دوره ای منطبق با اصول علمی و الزامات قانونی در کلینیک تخصصی طب‌کار

6.توسعه خدمات تخصصي طب کار و اجرای نظام ارجاع در بیماری های شغلی با هدف تشخیص، درمان و پیگیری بیماری‌های ناشی از کار با استفاده از کليه پتانسيلها و امکانات موجود در دانشکده ها، بيمارستان هاي آموزشي و مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه

7. بهره مندي از نظرات اساتيد ساير گروههاي آموزشي جهت توسعه فعاليتهاي آموزشي- پژوهشي گروه

8. برگزاری  کارگاههای آموزشی و برنامه های بازآموزی مدون طب‌کار به منظور ارتقاء سطح آگاهی، عملکرد و مهارت پزشکان صنعت و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای

9. ارائه مشاوره پزشکی به مراجع قانونی در تشخیص بیماری‌های ناشی از کار

10. برنامه ريزي جهت ارتقاء سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکي مشهد

11. جذب نيروي انساني توانمند و مجرب ‌‌در گروه

 

تاریخ به روز رسانی: 2017-07-12