اخبار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  اهداف ایجاد سایت

  1. سهولت در ایجاد ارتباطات و کسب اطلاعات به روز و در لحظه
  2. کوتاه نمودن مسیرهای جستجو و در دسترس بودن کلیه مدیریتهای مجموعه در هر نقطه ازکشور
  3. سهولت در امر مدیریت محتوای داخلی و اعضا
  4. ایجاد مرجعی برای اطلاع رسانی و ارتقای سطح اطلاعات مورد نیاز کاربران در کوتاهترین زمان ممکن