آخرین به روز رسانی شنبه, 05 مرداد 1398 03:55
فارغ التحصیلان گروه طب کار
نام و نام خانوادگی    سال ورود   سال فارغ التحصیلی
دکتر فاطمه احمدی        1391        1394
دکتر سمانه اسفندیاری   1391   1394
دکتر عاطفه طاقتی   1391   1394
دکتر فرحناز براتی   1392   1396
دکتر شکرالله پایدار   1392   1396
دکتر نسیرین انوری   1393    1396
دکتر فرهاد شفیع آبادی   1393   1396
دکتر زهرا خرقانی        1396
دکتر تینا شیرزاده   1394   1397
دکتر عاطفه مطوری   1394   1397
دکتر افسون برزگر   1394   1397
دکتر روشنک حضرتی   1395   1398
دکتر پگاه خردمند   1395   1398


منو گروه