آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 18 دی 1398 05:43
                               برنامه هفتگی گروه طب کار در پاییز 97
  دکتر رفیعی منش  دکتر رحیم پور    دکتر افشاری صالح دکتر احمدی
شنبه  گروه طب کار
مرکز تخصصی طب کار سجاد نوین  گروه طب کار  گروه طب کار
یکشنبه مرکز تخصصی طب کار سجاد نوین گروه طب کار  بیمارستان ابن سینا  گروه طب کار
دوشنبه  گروه طب کار  گروه طب کار مرکز تخصصی طب کار سجاد نوین  گروه طب کار
سه شنبه  گروه طب کار مرکز تخصصی طب کار سجاد نوین  گروه طب کار  گروه طب کار
چهارشنبه مرکز تخصصی طب کار/ گروه طب کار  گروه طب کار  گروه طب کار مرکز تخصصی طب کار/ گروه طب کار
پنجشنبه  گروه طب کار  گروه طب کار مرکز تخصصی طب کار/ گروه طب کار مرکز تخصصی طب کار/ گروه طب کار

 

 

دریافت فایل PDF برنامه هفتگی اساتید گروه طب کار


 

منو گروه