آخرین به روز رسانی شنبه, 02 آذر 1398 08:31
دستیاران گروه طب کار
ردیف
نام و نام خانوادگی  سال ارتقاء سال ورود ایمیل
 1 دکتر زهره دهقان سال سوم 1396 DehghaniZ2[at]mums.ac.ir
 2 دکتر گلنوش قوشچی سال سوم 1396 GhooshchiG961[at]mums.ac.ir
 3 دکتر مریم معمار زاده تهرانی سال سوم 1396 MemarzadehTM961[at]mums.ac.ir
         
 4 دکتر پگاه خردمند   1395 KheradmandP951[at]mums.ac.ir
 5  دکتر اورنگ عبداللهی  سال دوم  1397 abdollahio971[At]mums.ac.ir 
 6  دکتر مهسا ذره پرور مقدم  سال دوم  1397 zarrehparvarmm971[At}mums.ac.ir
 7 دکتر  هانیه نیک پور  سال اول 1398  
 8 دکتر فهیمه شیبانی  سال اول  1398  
   
 
   

منو گروه